In de familie Desmet deed het verhaal al lang de rond. "Tante Maria vertelde vaak dat er nog familie leefde in Amerika in Omaha, maar meer wisten we zelf niet", vertelt Willy Desmet, zaakvoerder van Montserrat uit Ingooigem. Toen hij klein was, hing bij hem een foto van de reisverslagen aan de muur in de keuken. Die foto en het verhaal bleef Willy intrigeren. "Dankzij het internet konden we heel wat documenten traceren", vertelt Willy. "Op die manier zijn we te weten gekomen dat Octaaf gewoond en gewerkt heeft in de Verenigde ...