Aan het Franse massagraf aan de voet van de Kemmelberg werd de Slag om de Kemmelberg herdacht. In dit ossuarium rusten 5.294 Franse soldaten, waarvan slechts 57 lichamen geïdentificeerd konden worden. Op 25 april 1918, honderd jaar geleden, konden de Duit...

Aan het Franse massagraf aan de voet van de Kemmelberg werd de Slag om de Kemmelberg herdacht. In dit ossuarium rusten 5.294 Franse soldaten, waarvan slechts 57 lichamen geïdentificeerd konden worden. Op 25 april 1918, honderd jaar geleden, konden de Duitsers zich meester maken van de Kemmelberg. Franse troepen boden massaal weerstand, zodat de Duitsers de belangrijke strategische berg niet zomaar konden veroveren.De plechtigheid, die werd bijgewoond door de vertegenwoordiger van de koning, de Franse ambassadeur, de Nieuw-Zeelandse ambassadeur en heel wat Franse hoogwaardigheidsbekleders, was eenvoudig maar aangrijpend. De burgemeester van Heuvelland verwelkomde de aanwezigen, waarna getuigenissen van kinderen, in het Frans en in Nederlands, de toehoorders meenamen in de strijd van honderd jaar geleden.Opmerkelijk was dat de vlam, die reeds onafgebroken brandde bij de tombe van de Onbekende Soldaat, juist voor de aanvang van de plechtigheid onder de Arc de Triomphe op het kerkhof door twee dames werd binnengebracht.De kinderen van de scholen van Sint-Janskappel en Dranouter zongen respectievelijk de Marseillaise en het Belgisch volkslied, waarna er een bloemenhulde was. Meer dan zestig vaandeldragers tekenden present om deze plechtigheid bij te wonen.(EF)