Eerst werd er een korte plechtigheid gehouden aan de Poolse gedenkplaat aan de Lakenhalle, waarna het gezelschap zich verplaatste naar de Menenpoort om er de speciale Last Post bij te wonen. De Last Post werd er voor de 31.520 ste maal geblazen.
...