Dries De Gryse legde al verzamelingen aan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Hij grijpt nu de plechtigheden rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog aan om een archief aan te leggen van Oostendse soldaten. "Er namen heel wat Oostendse jongemannen deel aan de gevechten bij de IJzer of in de Westhoek", weet Dries. "Velen onder hen waren lid van het 3de en 23ste linieregiment. Het is geen toeval ...

Dries De Gryse legde al verzamelingen aan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Hij grijpt nu de plechtigheden rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog aan om een archief aan te leggen van Oostendse soldaten. "Er namen heel wat Oostendse jongemannen deel aan de gevechten bij de IJzer of in de Westhoek", weet Dries. "Velen onder hen waren lid van het 3de en 23ste linieregiment. Het is geen toeval dat er in de buurt van de randparking aan het Bosje een plein naar dat regiment werd genoemd. Mijn eigen vader en zijn twee broers vochten ook mee. Van Alfred, Henri en Maurits vond ik een mooie foto en wat info terug. Mijn oom Maurits De Gryse liet zelfs een waardevol dagboek achter. Alle drie zetten zich vier jaar lang in in de loopgraven en waren betrokken bij de bezetting van het Belgische leger aan de Rijn in Duitsland. Ze overleefden de oorlog, in tegenstelling tot hun vader, die kort voor Wapenstilstand de verkeerde man op de verkeerde plaats was."Honfleur"In de geschiedenisboeken vind je bitter weinig terug over de inzet van de Belgen en de Oostendenaars in het bijzonder. Bij het uitbreken van de oorlog waren talrijke jongens naar Engeland of Frankrijk gevlucht. Deze vluchtjongens moesten zich aanmelden bij een kazerne in Honfleur in Frankrijk. Daar werden ze in verschillende eenheden ondergebracht. Om hun inzet en levensloop wat meer te belichten, zou ik graag wat meer documentatie verzamelen. Misschien liggen er op Oostendse zolders nog foto's of correspondentie van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Ook foto's zijn welkom. Enkele families gaven gehoor aan mijn oproep, toch hoop ik meer gegevens te verkrijgen. De betrokkenen (achterklein)zoon, of (achterklein)dochter of andere familielid krijgt alles uiteraard in onberispelijke staat terug. De verzamelde archiefstukken zullen de aanzet zijn van een boek en een tentoonstelling over dit onderwerp, waarbij veel Oostendse families zich betrokken voelen", aldus nog Dries De Gryse. Info: 059 80 17 32 of andries.degryse@skynet.be.(BVO-foto BVO)