Dries De Gryse legde al verzamelingen aan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Hij grijpt nu de plechtigheden rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog aan om een archief aan te leggen van Oostendse soldaten. "Er namen heel wat Oostendse jongemannen deel aan de gevechten bij de IJzer of in de Westhoek", weet Dries. "Velen onder hen waren lid van het 3de en 23ste linieregiment. Het is geen toeval ...