Verschillende schepenen en burgemeesters waren in het erepark op het Sint-Janskerkhof in Kortrijk en ook van de top van Defensie was er een grote vertegenwoordiging.
...