'Kortemark Verbeeldt', een onderdeel van de regionale beeldbank 'Westhoek Verbeeldt', staat in voor de verzameling, bewaring en ontsluiting van bedreigd beeldmateriaal uit Kortemark. "Enkele keren per jaar pakken we uit met een eigen tentoonstelling", gaat Maria Werbrouck, vrijwilliger bij 'Kortemark Verbeeldt' van start. "In tegenstelling tot vorige edities kwam de tentoonstelling ter gelegenheid van de kermis er dit keer op vraag van wzc Blyvelde zelf. Een vraag waar we graag zijn op ingegaan."
...

'Kortemark Verbeeldt', een onderdeel van de regionale beeldbank 'Westhoek Verbeeldt', staat in voor de verzameling, bewaring en ontsluiting van bedreigd beeldmateriaal uit Kortemark. "Enkele keren per jaar pakken we uit met een eigen tentoonstelling", gaat Maria Werbrouck, vrijwilliger bij 'Kortemark Verbeeldt' van start. "In tegenstelling tot vorige edities kwam de tentoonstelling ter gelegenheid van de kermis er dit keer op vraag van wzc Blyvelde zelf. Een vraag waar we graag zijn op ingegaan.""Heel wat van het talrijk aanwezige materiaal voor de tentoonstelling komt uit onze beeldbank, die ondertussen al 6.082 foto's telt. Bij de verhuizing van het oude naar het nieuwe woonzorgcentrum werden ook heel wat foto's 'gered' uit de vuilnisbak. Sommige beelden zijn voor ons totaal onbekend en we hopen dan ook dat bezoekers aan de tentoonstelling ons aan informatie kunnen helpen", aldus Maria Werbrouck."Naar buiten komen met deze tentoonstelling is ook voor onze beeldbank interessant. Ongelofelijk hoe onbekend we nog zijn. Nochtans staan we tweemaal per jaar op de Kortemarkse donderdagmarkt met als doel de werking van de beeldbank uit te leggen en aanvullende info en namen te verzamelen bij beeldmateriaal."Op basis van het beschikbare beeldmateriaal wordt geprobeerd om een overzicht te geven van de rijke geschiedenis van het wzc en bij uitbreiding van de ouderenzorg in Kortemark zelf."Geen gemakkelijke opgave", beseften de vele vrijwilligers van 'Kortemark Verbeeldt'. De geschiedenis gaat terug tot de godsdienstige hervormingen van Jozef II van Oostenrijk, einde 18de eeuw. "Er wordt ook stilgestaan bij de vele taken die het woonzorgcentrum in het verleden op zich nam: van ouderenzorg, weeshuis tot ziekenzorg. Zo stonden de zusters al eind 19de eeuw ter beschikking voor verpleging aan huis, als voorloper van het Wit-Gele Kruis. Ze waren veelgevraagd, zelfs tot in Noord-Frankrijk. Vaak ook voor besmettelijke ziekten als tyfus, cholera, pokken... Dat was niet zonder risico: zo overleed zuster Marcellina in 1903 in Kortemark aan de gevolgen van de pokken."Het opzet van deze kermistentoonstelling is alvast dubbel: niet alleen kan de Kortemarkse bevolking het nieuwe woonzorgcentrum Blyvelde bezoeken, ook de bewoners zelf worden bij het initiatief betrokken. "De vele foto's zullen bij hen ongetwijfeld herinneringen naar boven brengen. Daarnaast kregen we ook de hulp van een 15-tal bewoners van het rusthuis en van de serviceflats die ons foto's uit hun archief leenden."