De Vlassers is nog altijd de bijnaam van de inwoners van Wevelgem. En daar zijn ze trots op, hoewel de vlasnijverheid nauwelijks nog aanwezig is en diepe wonden sloeg in de jaren 70. Toch blijft Wevelgem de vlasgemeente, eerder dan andere gemeenten langs de Leie waar in de negentiende en twintigste eeuw het vlas werd geroot.
...