Het gebruikelijke openbaar onderzoek werd ingezet en een bewoner, Jean-Pierre Van de Casteele, vroeg om een geplande inrit enkele meters verderop aan te leggen. Het verzoek werd afgewezen omwille van het historisch karakter van de ondergrond. Groot was de verbazing van Jean-Pierre toen vorige week enkele werklieden op dezelfde plaats een betonvloer kwamen aanleggen en nadien twee kanjers van ijzeren fietsbakken plaatsen.
...