Een delegatie Franse soldaten wa...

Een delegatie Franse soldaten was aanwezig en na de eucharistieviering mochten de prominenten bloemen neerleggen aan het monument der gesneuvelden.(EF-foto EF)