Veurne werd in die tijd definitief opgenomen in de Pré-Carré, die de noordgrens van Frankrijk moest beschermen. "De Pré-Carré was een dubbele verdedigingslijn van versterkte steden die het Franse koninkrijk moest beschermen tegen de Spaanse Nederlanden. Aan deze stadsversterking, die overigens nooit voltooid werd, waren al ...

Veurne werd in die tijd definitief opgenomen in de Pré-Carré, die de noordgrens van Frankrijk moest beschermen. "De Pré-Carré was een dubbele verdedigingslijn van versterkte steden die het Franse koninkrijk moest beschermen tegen de Spaanse Nederlanden. Aan deze stadsversterking, die overigens nooit voltooid werd, waren al andere versterkingen voorafgegaan.""De nieuwe Oostpoort werd aangelegd in het verlengde van de huidige Nieuwpoortstraat (en niet in het verlengde van de Ooststraat) en dat had te maken met het feit dat een gebastioneerde versterking aan bepaalde wetmatigheden moest voldoen zoals de afstand tussen de bastions en schietlijnen. De oude middeleeuwse Oostpoort bleef zo nog een tijdje bewaard en werd als buskruitmagazijn ingericht. Deze poort lag meer naar het westen in de buurt van het kruispunt van de Ooststraat en de Karel Coggelaan-Oude Vestingstraat.""Een poort van een gebastioneerde versterking is een ingewikkelde constructie. Grosso modo was er de hoofdpoort in de hoofdwal, een beetje vergelijkbaar met de bewaarde poort in Sint-Winoksbergen, een vestingstadje in het arrondissement Duinkerke. Via een ophaalbrug kon men naar de verschillende delen van de vesting. Via een andere ophaalbrug kon men dan naar de buitenkant van de vesting. Dat verklaart die wirwar aan muurresten die tijdens graafwerken aan de oppervlakte komen."Onder die muurresten werden er nog sporen uit de Spaanse tijd, eind 17de eeuw, gevonden. Wat er verder gaat gebeuren met de restanten en wat er werd gevonden, wordt binnenkort aangekondigd door de bouwheer, archeologen en de stedelijke communicatiedienst. (JT)