Kusterfgoed is een erfgoedcel, opgericht in 2015, om het culturele erfgoed van de kustregio veilig te stellen voor toekomstige generaties. "De gemeenten Blankenberge, De Haan, Middelkerke en Oostende sloegen hiervoor eerder de handen in mekaar. Ze hadden daarbij een aantal duidelijke doelstellingen voor ogen. Vooreerst wil de erfgoedcel een plek zijn waar iedere lokale erfgoedzorger of -liefhebber kan aankloppen voor advies over thema's als archiefwerking, behoud en beheer, digitalisering, educatie, communicatie,... Onze erfgoedcel wil ook een rots in de branding zijn: verenigingen, instellingen en individuele personen kunnen bij ons terecht voor ondersteuning op inhoudelijk, financieel en logistiek vlak. En on...