Er was een bloemenhulde aan het monument in tegenwoordigheid van de burgerlijke autoriteiten van de gemeente, alsook van de vaandrigs en vertegenwoordigers van de plaatselijke vaderlandse verenigingen van de gemeente.
...

Er was een bloemenhulde aan het monument in tegenwoordigheid van de burgerlijke autoriteiten van de gemeente, alsook van de vaandrigs en vertegenwoordigers van de plaatselijke vaderlandse verenigingen van de gemeente.Paul-M. Renard, nationaal secretaris van de Koninklijke Unie, hield er een korte toespraak en bracht hulde aan zij die hun leven opgeofferd hebben voor de vrijheid. Hij besloot met de passende woorden: "De handelingen van 'de Held' worden vergeten, maar het gegeven en het onderwijzen van dit voorbeeld aan de jongere generaties is de belofte voor een betere toekomst, waarbij de burger opnieuw zijn plaats vindt in onze samenleving".Eerste schepen Jan Loones legde bloemen neer in naam van het gemeentebestuur van de gemeente Koksijde en had het in zijn slottoespraak onder ander over de inspanningen van de gemeente om de twee grote oorlogen in herinnering te houden met gepaste plechtigheden maar ook met tal van naslagwerken die gebundeld worden door de archiefdienst van de gemeente. Jan Loones wees er ook op dat oorlog nooit ver af is en wees nog eens op de schrijnende toestanden die ontstaan zijn door de oorlogen in het Midden-Oosten en de daarop volgende vlucht van duizenden vluchtelingen.(EDK)