Archeologen van Raakvlak legden de site verder bloot. De resultaten zijn op zijn minst spectaculair te noemen.

Zo werd er een omvangrijke funderingsmuur gevonden, nauwgezet gemetseld in bakstenen van groot formaat en op regelmatige afstand voorzien van dwarse steunberen. De constructie maakt deel uit van de oudste bakstenen kerkfase uit de 13de eeuw.

Rondom de muur werden 55 inhumaties aangetroffen. De menselijke resten maakten deel uit van het middeleeuwse kerkhof rond de Sint-Niklaaskerk. De oudste skeletten zijn 800 jaar oud. Naast de skeletresten werden persoonlijke bezittingen zoals medaillons, kruisjes, gespen en zeldzame liturgische gewaadfragmenten gevonden. Op vraag van de gemeente Knokke-Heist neemt fysisch antropoloog Katrien Van de Vijver de resten nog onder de loep om het geslacht en de gestalte te bepalen en een uitspraak te doen over de gezondheid van de middeleeuwse Westkapellenaren.

Grafkelder uit de 17de eeuw.

Na het wegnemen van de kerkvloer kwam ter hoogte van het koor kwamen verschillende grafkelders aan het licht. Eén familiegraf bevatte twee individuen in anatomisch verband: vermoedelijk man en vrouw. Deze waren oorspronkelijk bijgezet in een houten kist die op bakstenen dwarsmuurtjes geplaatst was. De grafkelder is aan de binnenkant gepleisterd en aan west- en oostzijde versierd met een gestileerd kruis. Zowel de baksteenformaten van de kelder als de vormgeving van het kruis wijzen naar de 17de eeuw.

De verwerking is momenteel volop bezig: alle skeletten worden zorgvuldig gewassen, de metaaldetectievondsten gefotografeerd en de bouwhistorie verder ontrafeld. Wie de resultaten op de voet wil volgen kan dat via de website www.raakvlak.be waar men ook kan inschrijven op een digitale nieuwsbrief.

(DM)

Archeologen van Raakvlak legden de site verder bloot. De resultaten zijn op zijn minst spectaculair te noemen.Zo werd er een omvangrijke funderingsmuur gevonden, nauwgezet gemetseld in bakstenen van groot formaat en op regelmatige afstand voorzien van dwarse steunberen. De constructie maakt deel uit van de oudste bakstenen kerkfase uit de 13de eeuw.Rondom de muur werden 55 inhumaties aangetroffen. De menselijke resten maakten deel uit van het middeleeuwse kerkhof rond de Sint-Niklaaskerk. De oudste skeletten zijn 800 jaar oud. Naast de skeletresten werden persoonlijke bezittingen zoals medaillons, kruisjes, gespen en zeldzame liturgische gewaadfragmenten gevonden. Op vraag van de gemeente Knokke-Heist neemt fysisch antropoloog Katrien Van de Vijver de resten nog onder de loep om het geslacht en de gestalte te bepalen en een uitspraak te doen over de gezondheid van de middeleeuwse Westkapellenaren.Na het wegnemen van de kerkvloer kwam ter hoogte van het koor kwamen verschillende grafkelders aan het licht. Eén familiegraf bevatte twee individuen in anatomisch verband: vermoedelijk man en vrouw. Deze waren oorspronkelijk bijgezet in een houten kist die op bakstenen dwarsmuurtjes geplaatst was. De grafkelder is aan de binnenkant gepleisterd en aan west- en oostzijde versierd met een gestileerd kruis. Zowel de baksteenformaten van de kelder als de vormgeving van het kruis wijzen naar de 17de eeuw.De verwerking is momenteel volop bezig: alle skeletten worden zorgvuldig gewassen, de metaaldetectievondsten gefotografeerd en de bouwhistorie verder ontrafeld. Wie de resultaten op de voet wil volgen kan dat via de website www.raakvlak.be waar men ook kan inschrijven op een digitale nieuwsbrief.(DM)