ANZAC is de naam waaronder Australische en Nieuw-Zeelandse troepen gezamenlijk optraden in oorlogstijd. Op Anzac Day worden de slachtoffers herdacht die wereldwijd zijn gevallen. De plechtigheid vond plaats in het New Zealand Memorial Park van Mesen, in aanwezigheid van de Ambassadeur en militaire hoogwaardigheidsbekleders. Ook kinderen van de Mesense lagere school en een Nieuw-Zeelandse school waren aanwezig en namen actief deel aan de plechtigheid.

(EF)