Bij de vondst van het skelet dacht men eerst aan een link met de nabij gelegen Duinenabdij. Die denkpiste werd tijdens de opgravingen al snel uitgesloten. Onder de 47 graven bevonden zich niet alleen skeletten van mannen. Er waren ook graven van vrouwen en kinderen (waaronder een baby). De meesten waren begraven in een lijkkist. Eén graf bevatte de resten van een vrouw en kind. Andere opmerkelijke grafvondsten waren: een graf zonder schedel en twee graven waarin de botfragmenten ontbraken, alsook het graf van een hondje. Het gevonden woon...

Bij de vondst van het skelet dacht men eerst aan een link met de nabij gelegen Duinenabdij. Die denkpiste werd tijdens de opgravingen al snel uitgesloten. Onder de 47 graven bevonden zich niet alleen skeletten van mannen. Er waren ook graven van vrouwen en kinderen (waaronder een baby). De meesten waren begraven in een lijkkist. Eén graf bevatte de resten van een vrouw en kind. Andere opmerkelijke grafvondsten waren: een graf zonder schedel en twee graven waarin de botfragmenten ontbraken, alsook het graf van een hondje. Het gevonden woonerf telde vier gebouwen, vermoedelijk woningen, en bijhorende afsluitingen.Dertien graven op het grafveld bevatten ook grafgiften, zoals negen messen, een lanspunt, een zilveren muntje dat wijst op internationale handel, vijftien fibulae of mantelspelden, een gordel en een halsketting. De vondst is uniek en blijft voor ophef zorgen in archeologische kringen. Het grafveld en de nederzetting werpen een geheel nieuw licht op de ontwikkelingsgeschiedenis van de regio. Een gelijkaardige vondst werd nog nooit eerder in de ruime omgeving opgetekend. De graven en de nederzetting tonen aan dat er in de vroege middeleeuwen op deze plaats mensen het terrein naar hun hand probeerden te zetten. Burgemeester Marc Vanden Bussche benadrukt dat Koksijde als erfgoedgemeente zeer waakzaam is voor het bewaren van alle vondsten. "We hebben hiervoor de geschikte locatie; in het depot van het Abdijmuseum Ten Duinen."Een grondig onderzoek van de menselijke begravingen moet nog belangrijke inzichten geven over de populatie. Wie waren die mensen? Ook de bewoning die hieraan vooraf gaat, is nooit gezien en van groot belang. "Het opent nieuwe perspectieven voor inzichten in onder andere de vroegste middeleeuwse bewoningsgeschiedenis aan de Vlaamse kust", vertelt gemeentearcheoloog Alexander Lehouck. "Maar ook voor inzichten in de Iserae portus, het mondingsgebied van de IJzer. Deze plaats wordt éénmaal genoemd in 861 tijdens invallen van Noormannen, maar over hoe we deze plaatsnaam moeten interpreteren liggen de meningen erg uiteen. De nieuwe ontdekkingen zullen beslist nog geheel nieuwe en ongeziene inzichten brengen in het landschappelijk kader, de eetgewoonten en handelscontacten", besluit Alexander.Op zondag 24 juni om 10.30 uur organiseert de vriendenkring van het Abdijmuseum een lezing rond dit thema in het Abdijmuseum Ten Duinen. Archeologen Marc Dewilde van Agentschap Onroerend Erfgoed en Alexander Lehouck van de gemeente Koksijde brengen 'Een vroegmiddeleeuwse nederzetting en een grafveld onder de warande van de abdij Ten Duinen.' Inschrijven kan via daniel2.degryse@skynet.be of 058 52 18 14. De prijs voor leden is 5 euro en voor niet-leden is dit 6 euro.