Het archeologisch onderzoek in de Sprietstraat is momenteel afgerond en dit leverde volgens de archeologen een mooi result...

Het archeologisch onderzoek in de Sprietstraat is momenteel afgerond en dit leverde volgens de archeologen een mooi resultaat op. Er werden twee houtskoolmeilers aangetroffen die volgens deskundigen stammen uit de late ijzertijd - vroege Romeinse periode.De vele paalsporen tonen aan dat er hier een middeleeuws woonerf te vinden was. Het woonerf bestond uit een hoofdgebouw, een waterkuil en een greppelsysteem. Het onderzoek toont aan dat er op deze plaats ook een loofbos aanwezig was en er werd graan verwerkt. Ten slotte leverde het onderzoek nog de vondst op van materiaal uit de postmiddeleeuwen. (JM)