De groep Sleuyter plant vanaf september in de Willem Deroolaan de bouw van honderd flats en evenveel ondergrondse garages, maar vooraleer het daarmee kan starten, moeten archeologen van de Vlaamse overheidsdienst Onroerend erfgoed de kans krijgen om er een archeologisch onderzoek uit te voeren. En dat leverde nogal wat op,...

De groep Sleuyter plant vanaf september in de Willem Deroolaan de bouw van honderd flats en evenveel ondergrondse garages, maar vooraleer het daarmee kan starten, moeten archeologen van de Vlaamse overheidsdienst Onroerend erfgoed de kans krijgen om er een archeologisch onderzoek uit te voeren. En dat leverde nogal wat op, zo blijkt. "Zo'n onderzoek is inderdaad verplicht vooraleer de promotor definitief kan starten", legt schepen Bert Gunst (CD&V) uit. "De archeologen vonden enkele zeer interessante zaken, uit verschillende periodes. Zo stootten ze op een aantal skeletten die waarschijnlijk dateren uit het begin van de 18de eeuw. Die zouden eventueel kunnen wijzen op een begraafplaats. Ze ontdekten eveneens een oude stadsgracht en een waterput. Stadsgrachten en vestingsmuren waren vroeger heel belangrijk voor de verdediging van een stad, maar zodra Nieuwpoort geen garnizoensstad meer was, zijn ze verdwenen."SchoenDe onderzoekers vonden ook heel wat sporen van zowel de Eerste als de Tweede wereldoorlog. WO I-deskundige Kristof Jacobs schreef destijds met 'Nieuwpoort Sector 1917' een belangrijk naslagwerk en nu blijkt dat de vondsten duidelijk overeenstemmen met de daarin opgenomen Britse kaarten uit 1917. "Op deze plaats bevonden zich in WO I een communicatieloopgraaf en twee mitrailleursnesten", aldus Jacobs. "Daarvan is nog de bedrading aanwezig. Er is eveneens een Britse schoen uit 1940 gevonden en voor de drager daarvan is het blijkbaar niet goed afgelopen. De schoen vertoont immers niet alleen sporen van een ontploffing, er stak in de zool bovendien nog een granaatscherf."(DVL-foto DVL)