Eind vorig jaar werden in het hart van de Ieperse binnenstad een aantal gebouwen gesloopt: de oude stadsbibliotheek, een voormalige school en het cultuurcentrum De Meeren gingen tegen de vlakte voor een nieuw wooncomplex van projectontwikkelaar 3D Real Estate. De site vernaderde van naam en werd 'Gloria'. Er ontstond een grote open ruimte midden in de stad waar archeologisch onderzoek moest worden gevoerd. 3D Real Estate stelde Monument Vandekerckhove aan om de grootschalige opvoering uit te voeren.
...

Eind vorig jaar werden in het hart van de Ieperse binnenstad een aantal gebouwen gesloopt: de oude stadsbibliotheek, een voormalige school en het cultuurcentrum De Meeren gingen tegen de vlakte voor een nieuw wooncomplex van projectontwikkelaar 3D Real Estate. De site vernaderde van naam en werd 'Gloria'. Er ontstond een grote open ruimte midden in de stad waar archeologisch onderzoek moest worden gevoerd. 3D Real Estate stelde Monument Vandekerckhove aan om de grootschalige opvoering uit te voeren."We ontdekten al snel een deel fundering van de oorspronkelijke Sint-Niklaaskerk", zegt archeologe Michelle Arnout, die aan het hoofd staat van het 15-koppige team dat de opgravingen uitvoert. "De verschillende fasen van de noordelijke beuk van de kerk komen momenteel aan het licht en laat ons veronderstellen dat de eerste kerk iets is dan momenteel aangenomen, wellicht al uit de dertiende eeuw. De oude Romaanse kruiskerk moet na verloop van tijd omgevormd zijn tot een gotische hallenkerk."Zowel in als rond de kerk ontstond een uitgebreide begraafplaats, met de resten van honderden lichamen. "Die zijn bijna allemaal in een houten kist begraven", zegt Michelle. "Wel zien we dat sommige niet voorzien waren van een vaste bodem, maar enkel onderaan enkele dwarslatjes hadden. Wellicht was dat om te besparen. Omdat je dat niet kon zien bij de begrafenis, kon de schijn wel hoog gehouden worden.""Het botmateriaal kan ons veel vertellen over de middeleeuwse Ieperlingen en zal dan ook uitbreid onderzocht worden. Wat er na het onderzoek met de menselijke resten gebeurt staat nog niet vast", vervolgt Michelle.Rond de Sint-Niklaaskerk ontwikkelde zich de eerste Ieperse wijk: de Sint-Niklaasparochie langs de oevers van de Ieperlee. "De oudste vermelding gaat terug tot 1220. De vondst van een brede gracht langs de kerk zorgt mogelijk voor nieuwe inzichten over het ontstaan van Ieper. Het onderzoek van de woonwijk leverde tot nu toe vooral afvalkuilen op, met daarin leuke vondsten zoals metalen insignes, keramiek en lederwaren."Maar ook uit latere periode geeft de grond zijn geheimen prijs. "De middeleeuws wijk verdween door massale ontvolking na pestepidemies en de geuzenopstanden in de 16de eeuw. Er kwam veel plaats voor religieuze stichtingen en zo kwam het dat de abdij Sint-Jan-Ten-Berghe gebouwd werd op het vroegere noorderkerkhof van de parochie. We groeven ondertussen al funderingen op. Ook de waterput centraal in de pandtuin is nog volledig bewaard."Op zaterdag 2 juni worden de archeologische opgravingen op de site van De Meersen opengesteld voor het publiek. Ze worden op deze dag toegelicht met een korte presentatie in de Sint-Niklaaskerk, waarna er de gelegenheid is om een blik te werpen op het archeologische terrein zelf. De presentaties in de kerk starten om 10 uur, 11.30 uur, 14 uur en 15.30 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig. (TOGH)