Alfons Denys schrijft: 'Smartelijke tooneelen, welke wij liever niet beschrijven, hadden bij het nederlaten van de 12 lijken...