Ze zijn verpli...

Ze zijn verplicht die gevallen te melden aan de Etappenkommandantur.