En vandaag schouwt Albrecht von Wü...

En vandaag schouwt Albrecht von Würtemberg er de troepen van het 125ste Infanterie Regiment op het oefenplein. Hij is opgetogen met de komst van deze troepen uit Stuttgart.