Het tuig werd in 2007 op het strand van de Oostendse oosteroever opgegraven toen de site daar op de aanwezigheid van oorlogstuig werd onderzocht in het vooruitzicht van de aanleg van nieuwe haven...