Tot mei 1918 zou het ...

Tot mei 1918 zou het nog 10 keer gebeuren met telkens materiële schade en vooral slachtoffers tot gevolg.