Er liggen ongeveer 1....

Er liggen ongeveer 1.000 militairen begraven, waaronder 90 piloten. De piloten komen vooral om in 1917-1918.