"In Brugge moeten alle Fransche en Engelsche uit...