Voor een dood paard o...

Voor een dood paard ontvangt men 10 frank, voor een dode koe 18 frank en voor een kalf of zwijn 4 frank.