Tubby Clayton, een Brits...

Tubby Clayton, een Brits legeraalmoezenier, is de initiatiefnemer. In het begin is er slaapgelegenheid voor 12 personen.