In Duits bezet gebied mogen su...

In Duits bezet gebied mogen suikerbieten dus niet meer als veevoeder worden gebruikt. Aardappelen ook niet, behalve de kleine en misvormde exemplaren.