De tentoonstelling, georganiseerd door het WAP (West-Vlaams Archievenplatform) trekt dit en volgend jaar naar Brugge, Dentergem, Ieper, Harelbeke en Tielt. De focus ligt op de schade veroorzaakt door de beide wereldoorlogen en het naoorlogse herstel. Dentergems burgemeester Koenraad Degroote (61) is verheugd dat de tentoonstelling naar zijn gemeente komt.
...

De tentoonstelling, georganiseerd door het WAP (West-Vlaams Archievenplatform) trekt dit en volgend jaar naar Brugge, Dentergem, Ieper, Harelbeke en Tielt. De focus ligt op de schade veroorzaakt door de beide wereldoorlogen en het naoorlogse herstel. Dentergems burgemeester Koenraad Degroote (61) is verheugd dat de tentoonstelling naar zijn gemeente komt."Normaal zouden we op 7 november een plechtige openingsreceptie houden, maar gezien de huidige omstandigheden is dit onmogelijk. Daarom zijn we van plan om de tentoonstelling al op 8 november open te stellen voor het publiek. Het is voor Dentergem een hele eer om als een van de vijf West-Vlaamse steden deze tentoonstelling te mogen ontvangen."De burgemeester sprak lovende woorden over de gemeentearchivaris Elisabeth Blancke. "Ze onderhoudt goede contacten met het Archievenplatform en mede dankzij haar inzet kan deze tentoonstelling in Dentergem doorgaan. Bovendien is Dentergem een toonbeeld als het gaat om archiefbeheer. We hechten veel belang aan het bewaren van de gemeentedocumenten. Deze tentoonstelling zie ik dan ook als een kroon op ons harde werk."De gemeente voegt bovendien nog een extra Dentergemse editie toe. "Bezoekers zullen naast de algemene tentoonstelling ook documenten en foto's te zien krijgen van de schade die Dentergem en de deelgemeenten geleden hebben tijdens de wereldoorlogen. We tonen documenten van de Slag rond de Neerhoek, de schade aan de kerken in Oeselgem en Markegem en de schade aan de school en pastorie van Dentergem. Ook over het herstel zal informatie tentoongesteld worden, met als blikvanger de heropbouw van de Vierfrontenbrug. Deze brug was strategisch heel belangrijk in beide oorlogen, vandaar ook de naam. Tot slot krijgen de bezoekers inkijk in de lijsten van schadedossiers die particulieren na Wereldoorlog II ingediend hadden. Zo kunnen we een beeld schetsen van de moeilijke periode die de gemeente Dentergem en de deelgemeenten gekend hebben tijdens de oorlogen en de kracht waarmee ze de opbouw gerealiseerd hebben", aldus de burgemeester.Niet toevallig zal de tentoonstelling georganiseerd worden in het gemeentearchief van Dentergem. "Het gemeentearchief is een symbolische plaats voor deze tentoonstelling. Het is dankzij een goed archiefbeheer dat dergelijke tentoonstellingen gehouden kunnen worden. De zaal wordt volledig in gereedheid gebracht. De bezoekers zullen de tentoonstelling met respect voor de coronamaatregelen kunnen bezichtigen." Vol trots laat de burgemeester de archieven in het recent gebouwde gemeentearchief zien. In de grote verschuifbare archiefkasten zitten alle documenten zorgvuldig geklasseerd. "Iets meer dan vier jaar geleden werd de laatste steen van het archief gelegd. Onder leiding van Elisabeth en met de hulp van een vijftal vrijwilligers werden deze archieven zorgvuldig aangevuld. Het archief is voorzien van een goede ventilatie en de documenten worden onder de correcte temperatuur bewaard. Dentergem is hierin echt wel een voorbeeld voor West-Vlaanderen", concludeert de burgemeester. (TV)