Gustave bemerkt ook veel Duitse troepenbeweging in de richti...