Aanwezig zijn Duitse officieren...

Aanwezig zijn Duitse officieren, vier schepenen van de stad en stadsecretaris Lauwers. Een katholieke en een protestantse aalmoezenier houden een toespraak.