De Ceuninck is niet geliefd bij de soldaten, noch bij de officieren...