De Royal Engineers groeven een tunnel onder de heuvel van Mesen met de bedoeling er explosieven in te plaatsen om ten gepasten tijde de heuvelrug op te blazen. Jack is er 'signaller', een seingever. Hij vindt de wissel van verblijfplaats er een van de hel naar de hemel...