Hij schrijft ontgoocheld in zijn dagboe...

Hij schrijft ontgoocheld in zijn dagboek: 'Blijde hoogdag! En toch, het jubelend Alleluja weerklinkt niet in onze dorpskerk. Ik sta hier recht, vlak onder de gapende opening in 't kerkgewelf...'.