Zij moeten instaan voor het inst...

Zij moeten instaan voor het instandhouden van de onderwaterzetting. Thys speelde een belangrijke rol bij het welslagen van die onderwaterzetting in oktober 1914.