Aan de samenwerking nemen 45 professoren uit 24 onderzoekseenheden van verscheidene faculteiten deel. Ze verrichten onderzoek naar onder meer visgedrag en anatomie, mariene voedselveiligheid, maritiem recht, biodiversiteit van zeeën en kust...

Aan de samenwerking nemen 45 professoren uit 24 onderzoekseenheden van verscheidene faculteiten deel. Ze verrichten onderzoek naar onder meer visgedrag en anatomie, mariene voedselveiligheid, maritiem recht, biodiversiteit van zeeën en kusten en de menselijke impact erop, zeevervuiling en ecotoxicologie, aquacultuur, cartografie, ruimtelijke planning aan de kust, microbiologie en de studie van de zeebodem.Uniek"Deze multidisciplinariteit en de wil om meer actief samen te werken rond één thema maakt van dit consortium een uniek gegeven", zo licht professor Dr. Colin Janssen, voorzitter van Marine@UGent en ondervoorzitter van het VLIZ toe. "Door de krachten te bundelen met het VLIZ kan bovendien nauwer aansluiting worden gezocht bij de centraal ondersteunende rol en de taken die het Vlaams Instituut voor de Zee vervult".Bovenop de ondersteuning die het VLIZ nu al biedt aan kustwetenschappers, zoals onder meer het aanbieden van scheepstijd en apparatuur op onderzoeksvaartuigen, zal onder meer nog een loods ter hoogte van het "Marien Station Oostende"(Oosteroever) worden ingericht voor de onderzoekers van UGent. Daarnaast worden ook serrefaciliteiten ter beschikking gesteld in De Haan.