Een vzw voor Gentse West-Vlamingen? Is dit de ultieme vorm van #kwkaaptgent?

Eigenlijk is de vzw gegroeid uit de enige echte club van West-Vlamingen, de Topwestvlamingen in Brussel. Dat is een groepering van West-Vlamingen van alle slag die verantwoordelijkheid dragen op politiek, economisch, sport en maatschappelijk vlak. Ik ben er zelf ook lid van (Dominique Blommaert is advocaat en werkt in Brussel en Gent, mlt).

De braindrain vanuit West-Vlaanderen gaat niet meer tot in Brussel, die stopt in Gent

In Brussel nodigen we sprekers uit op onze bijeenkomsten. Zo bijvoorbeeld was Stoffel Vandoorne onze laatste gast. Maar ook de stafchef van het leger kwam al langs. Het gaat dus heel breed.

Was er nood aan een zijtak in Gent?

In Gent voelen we meer en meer de braindrain vanuit West-Vlaanderen. Die gaat niet meer tot in Brussel, zeker voor dienstverlenende bedrijven stopt dat in Gent. Toptalent aanwerven in Gent was vroeger niet mogelijk want iedereen trok naar Brussel. Ons advocatenbureau bijvoorbeeld heeft een stuk van de activiteiten verlegd naar Gent, we hebben hier een filiaal geopend. Het verplaatsen naar Brussel moet meer en meer vermeden worden. Klanten willen niet meer naar Brussel trekken. Die willen ergens tussenin bediend worden. Ofwel huur je dan een hotel om een vergadering te organiseren, ofwel ga je je iets meer structureren en die trend is de laatste vijf jaar enorm gegroeid. Mobiliteit is een heel groot probleem in Vlaanderen.

Maar nu dus ook in Gent?

We wilden met enkele mensen hier structuur aan geven en hebben dan de Vzw Gentsche Westvlamingen opgericht, tevens gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad. Ik ben de Chinese vrijwilliger die voorzitter is.

Wij willen mensen die verantwoordelijkheid dragen samen brengen en leren van elkaar

Ook in Gent nodigen we sprekers van divers pluimage uit van John Crombez over cartoonist Marec tot Hans Maertens van VOKA. We doen dit één keer per semester, doorgaans in het Maaltebruggekasteel in Sint-Denijs-Westrem, ook al van een West-Vlaming, Frank De Palmenaer.

Dominique Blommaert: "Onze pijlers zijn vriendschap en verantwoord leiderschap". © mlt

Hoeveel leden telt de club?

We werken niet met een lidmaatschap. We hebben een bestuur en verder nodigen we enkel mensen die aan de criteria voldoen uit naar de bijeenkomsten. Je bent niet verplicht om je als lid van de vzw in te schrijven. Onze lijst telt 200 adressen.

Aan welke criteria moet je voldoen om uitgenodigd te worden?

Je moet geboren zijn in West-Vlaanderen en wonen of werken in Gent.

Het doet me denken aan een serviceclub.

Da's waar maar in tegenstelling tot de serviceclub is onze voertaal West-Vlaams, tot het menu toe. Iedereen gaat op informele manier met elkaar om, bij een serviceclub is dat wat formeler. Onze pijlers zijn vriendschap en verantwoord leiderschap. Wij willen mensen die verantwoordelijkheid dragen samen brengen en leren van elkaar.