Gemeenteraad Koksijde unaniem tegen doortrekking Kusttram naar Veurne

Redactie KW

De gemeenteraad van Koksijde kant zich unaniem tegen de doortrekking van de Kusttram naar Veurne. Volgens de Gecoro zou een doortrekking de vlotte toegang tot Koksijde-Bad hypothekeren en voor een verlies aan parking zorgen.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening gaf een negatief advies voor de doortrekking van de Kusttram naar Veurne, aldus burgemeester Marc Vanden Bussche. “De argumenten van de Gecoro: de berekening van het aantal verwachte passagiers is geweldig overschat”, aldus de burgemeester. “Verder zou de vlotte toegang tot Koksijde-Bad worden gehypothekeerd. Ook is er te veel verlies aan parkeerplaatsen. Er wordt gevreesd voor de te grote hinder tijdens de werken en tot slot wordt de hoge kostprijs in vraag gesteld. De Gecoro suggereert dat de financiële middelen beter kunnen gebruikt worden voor een frequentere busverbinding en betere aansluiting op de trein in het station Koksijde.”

“Wij sluiten ons aan bij de argumenten van de Gecoro en voegen er nog nadrukkelijk aan toe, dat het tracé door een natuurgebied er voor zorgt dat de beleving van de natuur sterk wordt aangetast”, aldus Marc Vanden Bussche. “Verder heeft de kusttram niet enkel een grote impact op het verkeer langs het tracé zelf, maar ook de verkeersafwikkeling en verkeerscirculatie in de straten die erop uitkomen. De gevolgen hiervan werden onvoldoende onderzocht. Het voorstel voor de inrichting van de huidige rotonde Zeepanne is onaanvaardbaar.”

Jean Marie Dewulf (Impuls) is verheugd met het ingenomen standpunt van de gemeente en stelt een alternatief voor met Exqui-bussen van de firma Van Hool die nu al rondrijden in Metz en Genève. “Het zijn precies trambussen die rijden op groene stroom. Voor Koksijde, Vlaanderen en België zou dit een primeur zijn.”

(CJK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.