Gemeenteraad geeft negatief advies voor nieuw regionaal bedrijventerrein

Redactie KW

De gemeenteraad van Jabbeke geeft een ongunstig advies in het dossier Jabbeke-West voor de aanleg van een nieuw regionaal bedrijventerrein. Voor de start van de gemeenteraad overhandigde Werkgroep Ruimte Jabbeke een 1000 tal bezwaarschriften tegen de inplanting van het bedrijventerrein aan de burgemeester. Het dossier Jabbeke-West maakt deel uit van de afbakening van het stedelijk gebied Brugge.

De Werkgroep Ruimte Jabbeke kan blijkbaar op heel wat steun rekenen. In enkele weken tijd verzamelden ze meer dan duizend handtekeningen tegen de komst van een regionaal bedrijventerrein in wat nu nog een ongerept stukje polder is.

“We zijn niet tegen een bedrijventerrein voor KMO’s als er een geschikte plaats kan gevonden worden,” zegt Staf Allosery van de werkgroep Ruimte Jabbeke. “We hebben enkele voorstellen die we ook aan de gemeente hebben overgemaakt. Maar op die plaats in dit poldergebied dat belangrijk is voor toerisme en als groene long is geen plaats voor industrie.”

Het gaat om een bedrijventerrein van 65 ha. Voka West-Vlaanderen is alvast vragende partij Want zo’n ligging bij het knooppunt van de E40 en de A10 is uniek volgens de ondernemersorganisatie. Het gemeentebestuur heeft daar begrip voor.

“65 ha zoals er gevraagd wordt door de Vlaamse regering of nu ter advies wordt voorgelegd is voor ons veel bruggen te ver,” zegt burgemeester Hendrik Bogaert.
“Wat we wel willen aan bieden is een 10 ha KMO zone waar we toch voor zo’n 300 arbeidsplaatsen zouden kunnen zorgen.”

Volgens de Boerenbond is Jabbeke-West de doodsteek voor verscheidene landbouw bedrijven. Na de omschakeling van 100 ha naar natuur als compensatie voor de Zeebrugse haven uitbreiding, vrezen zij een tweede keer het kind van de rekening te worden.

“Het verhaal leert ons dat als dergelijke gronden verdwijnen men van uit natuur op zoek gaat naar nieuwe gronden om natuur te realiseren en wij als land opnieuw het slachtoffer worden met grondverlies,” zegt Hans Mommerency.

Het openbaar onderzoek in het Jabbeke-West dossier loopt tot 26 april. Tot zolang kan er bezwaar worden aangetekend bij de Vlaamse overheid.

Meer hierover in het nieuws op Focus vanaf 18u00, en ook stipt om 22u00. Focus-WTV: nieuws van hier!

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.