Een kraan trok er de gasleiding stuk waardoor er gas ontsnapte. Gelukki...