Fort Napoleon wordt Oostends

Redactie KW

Met de overdracht van de exploitatie van het Fort Napoleon naar Toerisme Oostende is een belangrijke stap gezet naar de definitieve verankering. “We willen nieuwe initiatieven ontwikkelen in het fort”, zegt toerismedirecteur Peter Craeymeersch.

Het Fort Napoleon uit 1914 heeft een rijke geschiedenis. Na de bescherming in 1976 zal het nog tot 1991 duren vooraleer een eerste aanzet gegeven wordt tot restauratie. Het is uiteindelijk Erfgoed Vlaanderen die het fort restaureert en in 2000 kan openen.

“Het was niet onze bedoeling en opdracht om het fort eeuwig zelf te exploiteren. We blijven wel het beheer en investeringen doen”, zeggen Edgard Goedleven en Tom Bridts van Erfgoed Vlaanderen. Een partner werd gevonden bij Toerisme Oostende die een lokale verankering kon garanderen. “De verzelfstandiging laat ons toe om een werking buiten het domein te ontwikkelen.”

Toerismedirecteur Peter Craeymeersch wijst op de mogelijkheden voor bedrijven of filmploegen : “Er zijn elk jaar 30.000 museumbezoekers, maar vooral ook 85.000 andere bezoekers. We willen hier een toeristisch informatiepunt maken. Met ons team gaan we ook brainstormen over een ander gebruik van de site. Er komen ook nieuwe evenementen en het fort zal echt uitgespeeld worden als een toeristische troef.”

Een heikel punt blijft de aanleg van de omgeving. Erfgoed Vlaanderen wil de heraanleg van het glacis zoals het er destijds uit zag. Oostende ziet dat anders omdat het herstel van het historisch glacis inhoudt dat er duinen worden afgegraven. (efo)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.