Filip Vanhaverbeke van Oostende Werft staat open voor kritiek

Redactie KW

De vzw Oostende Werft slaat, naar eigen zeggen, al vijf jaar de brug tussen Oostendenaar en stadsbestuur op het vlak van stadsvernieuwing. De vzw wil zo het debat tussen alle actoren aanzwengelen. We polsen naar een stand van zaken bij voorzitter Filip Vanhaverbeke.

Op de middaggesprekken van Oostende Werft ontmoeten we meestal hetzelfde kransje geïnteresseerden. Hoe goed is Oostende Werft al ingeburgerd bij de modale Oostendenaar ?

Filip Vanhaverbeke : „Oostende Werft heeft in haar vijfjarig bestaan al vele andere activiteiten georganiseerd en initiatieven genomen dan deze traditioneel geworden middaggesprekken : werfbezoeken, stadstrips, geleide wandelingen, tentoonstellingen, openingsevenementen en opendeurdagen. Ook met het stadskrantje Onze stad vernieuwt hopen we de modale Oostendenaar te bereiken.”

Wat kon Oostende Werft de voorbije vijf jaar al realiseren en bent u daarover tevreden ?

„Vooreerst dat we een breed publiek hebben kunnen bereiken. Zowel Oostendenaars als mensen uit de regio en ver daar buiten weten we te boeien. Er groeien ook samenwerkingsverbanden met andere culturele verenigingen zoals TAZ, Vrijstaat O en ook met de cultuurdienst van de stad Oostende. Ook het aanvullend karakter van onze initiatieven ten aanzien van andere door de stad opgezette initiatieven, zoals de wijkraden, lijken ons zinvol en complementair binnen het brede stadsdebat. Naast het informeren en discussiëren over de belangrijkste stadsprojecten hebben we op onze fora ook aandacht kunnen schenken aan onderwerpen waarbij stadsvernieuwing in de ruimere context van disciplines als kunst, heemkunde, mobiliteit, wonen, ontspanning,… aan bod komt.”

Is Oostende Werft ook aanspreekpunt voor de kritiek van de Oostendenaar op wat in zijn stad gebeurt ?

„Oostende Werft is geen actiegroep maar in de eerste plaats een informatie- en discussieforum waar iedereen welkom is om er zowel aan deel te nemen als om er in een samenwerkingsverband een activiteit of een initiatief te realiseren. Kritiek is altijd welkom. We proberen deze telkens om te zetten in een constructief debat waarvan de resultaten bruikbaar zijn, zowel bij het schrijven van de partituur als bij het uitvoeren ervan.”

(ML voor kw.be)

Het hele interview in Krant van West-Vlaanderen (Editie De Zeewacht) van vrijdag 12 maart 2010

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.