Boudewyn De Roose woonde in Waregem en was de echtgenoot van Marie-Jeanne Vervelghe. Hij werkte vroeger als coupeur in de textielsector. Hij hield van in de tuin werken en zich inzetten voor dove mensen.
...

Boudewyn De Roose woonde in Waregem en was de echtgenoot van Marie-Jeanne Vervelghe. Hij werkte vroeger als coupeur in de textielsector. Hij hield van in de tuin werken en zich inzetten voor dove mensen.Voor Dovenclub De Haerne vzw uit Kortrijk was Boudewyn een belangrijk persoon. Hij was vooral in de jaren 1970 tot 1991 heel nauw betrokken bij de werking van de club en was toen voorzitter van Dovensport De Haerne Kortrijk. Onder zijn toedoen kreeg de club via een Heulse brouwer een lokaal in Heule. Hij werd er erevoorzitter. De waslijst aan functies en (bestuurs)mandaten die hij kon voorleggen is dan ook heel indrukwekkend. Hij had een leidende functie bij de Dovensportfederatie en bij de Internationale Dovensport. Daarnaast was hij voorzitter van de Dove Senioren Vlaanderen, secretaris van Dovensenioren binnen De Haerne Club Kortrijk en als vertegenwoordiger van de dovensport lid van het Somival beschermcomité. Hij was ook erelid van het Waregemse Somival, de vereniging sport & recreatie voor personen met een lichamelijke of geestelijke beperking.Als slechthorende was hij de spreekbuis voor de dovenwereld. Hij heeft steeds gevochten voor de autonomie van de dovensport. Met altijd dat ene doel voor ogen: de auditief beperkte mens een volwaardig sociaal maatschappelijk leven bieden door sportieve projecten, tornooien en zelfs specifieke Olympische Spelen (de Deaflympics) mee te helpen organiseren of er op zijn minst van heel nabij betrokken bij te zijn. "Met Boudewyn verliezen we een persoonlijkheid", luidt het bij De Haerne Club. "Hij durfde beslissingen nemen, hielp doven uit hun isolement door hen samen iets te laten beleven. We zullen hem missen."Het afscheid van Boudewyn vindt plaats in intieme kring.(EDB/DJW)