Hij werd in Brugge geboren en was de echtgenoot van Adrienne Van Belle, met wie hij vroeger in de Bollestraat op de wij...

Hij werd in Brugge geboren en was de echtgenoot van Adrienne Van Belle, met wie hij vroeger in de Bollestraat op de wijk De Goede Herder woonde. Zijn vrouw Adrienne verblijft momenteel in het woonzorgcentrum Armonea in Westende. Henri heeft als meubelmaker bij de firma Vens in Lichtervelde gewerkt. Hij was heel vakkundig in zijn beroep. Hij laat twee dochters na: Ingrid Vanzieleghem (getrouwd met Johan Blomme) en Sandra Vanzieleghem. Hij was de opa van Lisa Gobert (en vriend Arno). De afscheidsdienst had plaats op donderdag 31 mei in aula de Bron in de Oostendestraat. (JS-Begr. Decombele)