Simonne was de weduwe van Willem Van Lievendael, die overl...

Simonne was de weduwe van Willem Van Lievendael, die overleed in het jaar 2000. Ze was moeder van een dochter Yvette (Freddy Couckuyt) en grootmoeder van haar kleinzoon Kris. Simonne heeft nog een zus Yvonne. De uitvaartdienst vond plaats in intieme kring. (NS/Uitvrt. Dhondt & Bockelandt)