Het koppel ...

Het koppel woont in de Dokter Verhaeghestraat. (Foto JRO)