Sabine was de weduwe van Werner Huyse en woonde in de Moorselestraat, dat later Koffiehoekstraat werd en verhuisde later naar de Tientjesstraat. Ze zorgde jaren voor haar vader die bij het gezin inw...

Sabine was de weduwe van Werner Huyse en woonde in de Moorselestraat, dat later Koffiehoekstraat werd en verhuisde later naar de Tientjesstraat. Ze zorgde jaren voor haar vader die bij het gezin inwoonde.Het laatste anderhalf jaar verbleef Sabine in afdeling 'Statiestraat' in wzc Biezenheem. De kinderen zijn Marie-Thérèse (en Bernard Vandoorne, Kortrijk), Jean-Pierre (weduwe van Marleen Courtens, Bissegem) en Dominique (Bissegem). Er zijn vijf kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen. Tijdens haar jeugd werkte Sabine als dienstmeid bij de directeur van BBL in Kortrijk, waar ze toen inwoonde. Dan werd ze huisvrouw.Vroeger was Sabine lid van KAV. Ze was zeer sociaal en overal waar ze kon stak ze een handje toe. Voor mensen die eenzaam waren of hulp konden gebruiken was er altijd een plaatsje vrij aan tafel bij Sabine. De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 3 januari om 10 uur in de Sint-Audomaruskerk op Bissegemplaats in Bissegem. (EDB - Begrafenissen Bloyart, Kortrijk)