Oliver (3,900 kg en 51,5 cm )...

Oliver (3,900 kg en 51,5 cm ) werd geboren in het AZ Damiaan. Samen met zijn broer Mauro zal Oliver opgroeien in de Aartshertogstraat. (Foto Ilse)