Noëlla Bouckaert en Daniël Missant kennen de stad Tielt al van in hun kinderjaren. Ze werden er geboren, liepen er school en vonden er werk. Daniël doet graag zijn verhaal: "Ik kom uit een groot gezin dat bestond uit vijf zonen en twee dochters. Ik ging tot aan mijn 14de naar school in Tielt en daarna werd ik glassnijder en glasplaatser ...