Samen met zijn jongere broers Marcel en Gustaaf heeft hij jarenlang het bedrijf geleid dat hun vader Richard in 1925 had opgericht. Michel was het brein van de firma en had de algemene leiding, Marcel stond in voor de verkoop en Gustaaf voor het atelier. Men vervaardigt er oogst- en zwingelmachines en de nv Depoortere mag zich nu zelfs de belangrijkste vlasmachi...